Ana içeriğe atla

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı  

 

Teknolojik gelişmenin süreklilik arz etmesi nedeniyle her gün çalışma alanlarına katılan yeni işkolları, kimyasal maddeler, makine ve teçhizatlar çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar, iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazanmış, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi vb. iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerin istihdamı zorunlu hale getirmiştir. Böylelikle kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışanların sağlığına verilen önem ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması sağlanmış, beraberinde İş Sağlığı ve Güvenliği programı mezunlarına olan talep de arttırmıştır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı olarak amacımız; kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan iş güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonu ve iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte 'İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı' yetiştirmektir.

 

Çalışma Alanları

 

Tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret ve alışveriş merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullarda ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında 'İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı' olarak çalışabilmektedirler.

 

DGS ile Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sosyal Hizmet