Ana içeriğe atla

Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ
 
   Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ  
   
   Mesleki eğitim-öğretimde hedeflediği yüksek kalite standartlarıyla mezunlarına uygulama becerisi kazandırma yetkinliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz ettiren; iş dünyası ile işbirliği içinde geleceğin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik etkili çözümler üreten, geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan, demokratik, şeffaf, iletişime ve değişime açık bir Meslek Yüksekokulu olmaktır


TEMEL DEĞERLERİMİZ 

·  Atatürk ilkelerine bağlı olmak 
·  Kanun ve yönetmeliklere uymak 
·  Bilimin evrenselliğine inanmak 
·  Yenilikçi olmak 
·  Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek 
·  Kurum içinde uyum, intibak ve dayanışmaya önem vermek 
·  Herkesi din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak 
·  Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak 
·  Zamanın kıymetini bilmek 
·  Özgün araştırmalar yapmak 
·  İşimizi sevmek