Ana içeriğe atla

İşletme Yönetimi

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

Tüm programlarımız mesleki bilgi-beceri yanında; Türkçe ve İngilizce, bilgisayar okuryazarlığı, bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, öğrenmeyi öğrenme, bağımsız çalışabilme, iletişim kurabilme, bilginin yönetimi, işletme kültürü, kalite kültürü, kendini değerlendirebilme, grup çalışması, iş ve sosyal güvenlik hukuku, kültürel bilinç ve kendini anlatabilme gibi anahtar becerileri kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır.

 

* İşletme Yönetimi Programı ;

Ülkemizde mevcut işletmelerin büyük çoğunluğunu küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. Artan rekabet koşullarında bu işletmelerin ayakta kalabilmeleri, esnek davranıp, verimli olabilmeleri için iyi bir organizasyon yapısına bağlıdır. Bu organizasyonda iyi eğitim almış, bilişim teknolojilerini iyi kullanabilen orta düzey yönetici ve etkili ara elemanların olması gerekir.

Programın amacı; işletmelerde kaynakları, varlıkları, zamanı, kaliteyi, işlem ve iş gücünü yönetmek konusunda, yönetime katkı vermek suretiyle rol üstlenen veya kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını gerçekleyebilen bireyler yetiştirmektir.

Program mezunları, kamu ve özel işletmelerin üretim, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe, finansman, halkla ilişkiler, yönetim vb. birimlerinde ara eleman olarak çalışabilirler.