Ana içeriğe atla

Müdürden

 

   Temel amacı belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek olan okulumuz; öğrencilere bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırarak hayata hazırlanmasında ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli görevler üstlenmektedir. Öğrencilerimizin çağdaş ve evrensel ilkeleri benimseyen, yüksek bilgi ve beceriye sahip bireyler olmaları ve hayata hazırlanmaları için büyük bir çaba göstermekteyiz.

   Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin iş piyasasının beklentilerine yönelik yetişmelerini sağlamak üzere, 4 farklı programla eğitim-öğretimi faaliyetini

•  3 dönemi okulda,

•  1 dönemi de işletmelerde uygulama olarak yeniden düzenlemiş bulunuyoruz.

   Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz, eğitim- öğretim sürecinde işbirliği yapılan sektördeki önde gelen firmaların desteği ile eğitim aldıkları alanlarda ara eleman olarak istihdam edilmektedirler.

   Çocuklarının eğitimi için her türlü maddi ve manevi desteği vermekte olan velilerimiz ve onların aranan nitelikli elemanlar olması için çaba göstermekte olan öğretim elemanlarımızın yaptıkları fedakârlıklar ve katlandığı zorluklar öğrencilerimizin başarısı ile sevinç ve gurura dönüşecektir. Öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında alanında iyi yetişmiş nitelikli bireyler olmaları hepimizin birlikte sarf ettiği emekleri temsil edecektir. Bu vesile ile öğretim elemanlarımızı, idari personelimizi ve aileleri özverilerinden dolayı kutluyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.                                                                                                              
                                                                                                                                               
                                                                                                                                  Dr.Öğr.Üyesi Aslan ÇOBAN